Skyltar med symboler

Symboler på vägledande skyltar

Symbolskyltar hjälper besökare att snabbt identifiera destinationer som till exempel toalett, toalett för funktionsnedsatta, trapphus, hiss och mötesrum.

Skyltarna har välkända symboler som sammanfattar budskap i en enkel bild. Vägledande skyltar/bilder ska vara könsneutrala och följa kommunens grafiska profil.

I Umeå kommun använder vi i första hand välkända symboler som statliga Lantmäteriet och SIS rekommenderar.

Exempel:

Om symboler saknas, kontakta kommunikationsenheten för att beställa symbol med samma manér.

Exempel:

Guide för placering av ikoner

Förbud-, varnings- och påbudsskyltar

Förbud, varning och påbud (som beskriver vad du måste göra) utrymningsväg, nödsituation och brandredskap ska följa Arbetsmiljöverkets och Trafikverkets föreskrifter och standard. Dessa skyltar ska inte utformas med kommunens grafiska profil eller med kommunen som avsändare.

I kommunens riktlinjer för skyltning finns exempel på tillämpning av kommunens skylt på allmän plats med tillägg av förbud- och varningsskyltar på särskild avskild plats.

Exempel:

Sidan publicerades