E-tjänster och blanketter, barn och utbildning

Skolportal i förskola och skola

Inloggning till flera e-tjänster för elev och vårdnadshavare Öppnas i nytt fönster.

Du kan bland annat anmäla frånvaro, skicka in ledighetsansökan, registrera vistelsetider, ha tillgång till schema, betyg och kommunicera med pedagoger.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Ansöka om/avsluta plats, svara på platserbjudande, lämna inkomst-/kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst med e-legitimation)

Ansök om plats Öppnas i nytt fönster. (e-tjänst utan e-legitimation)

Ansök om plats Öppnas i nytt fönster. (e-tjänst utan e-legitimation) på engelska

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om specialkost och anpassade måltider

Ansökan om språkstöd i svenskt teckenspråk förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avsluta plats utan e-legitimation , 915.9 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Autogiro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst, blankett för utskrift)

Anmäl eller avsluta delad faktura Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Anmäl eller avsluta delad faktura , 394 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Lämna uppgift om inkomst och hushåll , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Meddela förändrat hushåll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Nyanlända barn och elever – anmälan till inskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utökad vistelsetid under föräldraledighet , 981 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Grundskola

Ansökan om specialkost och anpassade måltider

Avstå kommunal skolplacering i Umeå kommun , 993.3 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Ansökan om modersmålsundervisning förskoleklass och grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Ansökan inkluderad klass på Hagaskolan för elever med hörselnedsättning , 994.6 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Ansökan resursskola Bräntbergsskolan AST , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Ansökan resursskola Björkenskolan , 1008.2 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Betygkopia, utdrag ur betygskatalog beställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst och blankett för utskrift)

Elevhälsans webbportal (e-tjänst, Prorenata) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändring av skolgång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Förändring av skolgång , 993.3 kB. (blankett för utskrift)

Förändring av skolgång , 676.5 kB, öppnas i nytt fönster. (engelska, blankett för utskrift)

Förändring av skolgång - flytt utomlands , 131.8 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Kommunal förskoleklass och grundskola , 986.6 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Ledighetsansökan för elev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst, Skola24)

Ledighetsansökan för elev , 76.2 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Nyanlända barn och elever – anmälan till inskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts för elev i grundskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst, blankett för utskrift)

Teckenspråk för elever i förskoleklass och skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppskjuten skolplikt , 982.4 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Gymnasie- och vuxenutbildning

Ansökan busskort Öppnas i nytt fönster. (e-tjänst utan e-legitimation)

Ansökan inackorderingstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst, blankett för utskrift)

Ansökan Komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Ansökan modersmålsundervisning gymnasieskola , 166.8 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Ansökan om boende på Forslunda elevhem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Ansökan resetillägg/kontantersättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst, blankett för utskrift)

Ansökan SFI Öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Ansökan om specialkost och anpassade måltider

Betygkopia, utdrag ur betygskatalog beställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst och blankett för utskrift)

Dispensansökan vuxenutbildningen Öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Nyanlända elever – anmälan till inskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komvuxarbete, inlämning av uppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Ledighetsansökan för elev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst, Skola24)

Specialkost Midgårdsskolan , 900.7 kB. (blankett för utskrift)

Anpassad skola och utbildning (särskola)

Ansökan om modersmålsundervisning i anpassad grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst)

Betygkopia, utdrag ur betygskatalog beställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst och blankett för utskrift)

Ledighetsansökan för elev , 76.2 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift)

Skolskjuts för elev i anpassad skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (e-tjänst, blankett för utskrift)

Sidan publicerades