Slam och latrin

På denna sidan finns exempel på olika dispenser/undantag du kan ansöka om för slam och latrin. Dispenser från kommunens avfallsföreskrifter ansöker du om i kommunens e-tjänst och de prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ta hand om avloppsslam själv

Har du förutsättningar kan det vara möjligt att själv få ta hand om slam från din avloppsanläggning.

För att få ta hand om slammet själv måste du kunna visa att slammet kan tas om hand på ett sätt som inte skapar besvär för människors hälsa eller miljön. Det behöver finnas tillräckliga och lämpliga ytor för omhändertagandet.

Längre tid mellan slamtömningar

Om du har skäl till att din avloppsanläggning inte behöver slamtömmas lika ofta kan du ansöka om ett ändrat slam­tömnings­intervall.

För att en ansökan om längre tid mellan slamtömningar ska beviljas behöver det här uppfyllas:

  • Det måste finnas tillstånd enligt miljöbalken för avloppsanläggningen, det vill säga ett avloppstillstånd från 1999 eller senare.
  • Längre tid mellan slamtömningar kan bara beviljas om det inte innebär risker för hälsa eller miljön. I ansökan kan du därför behöva svara på frågor om bland annat nyttjandegrad av bostad och avloppsanläggningens kapacitet.

Ett medgivande om längre tid mellan slamtömningar gäller i högst 10 år, och därefter måste en ny ansökan lämnas in. Ett medgivande kan återkallas om förutsättningarna ändras, till exempel om det sker ett ägarbyte eller blir en ökning av antal personer i hushållet.

Kompostera latrin

Det finns olika sätt att ta hand om latrin. För den som har ett torrdass ligger det nära till hands att skaffa en latrin­kompost. Kompostering av latrin kan beviljas efter ansökan, om du kan visa att det görs på ett lämpligt sätt.

Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården, avfallet behöver inte transporteras långa sträckor och du som tidigare haft latrinhämtning slipper i fortsättningen den extra avgiften. Man kan också samkompostera latrin och hushållsavfall. All hantering av latrin (påfyllning, kompostering, tömning med mera) ska skötas så att det inte medför risker för hälsa eller miljön.

Det finns olika typer av latrinkomposter på marknaden, men du kan också bygga en själv.

Godkända latrinkärl kan beställas från Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades