Nyhetsarkiv

 • Påverka våra mest centrala parkers framtid

  Dina tankar och idéer är mycket viktiga för att utveckla våra parker och vägleda arbetet. Umeå kommun finns på plats i Döbelns park och Vänortsparken under två...
 • Ny skötselplan för Grössjöns naturreservat

  Förslag till nya föreskrifter och ny skötselplan för Grössjön har tagits fram och är nu ute på remiss till och med 15 november 2021. Du är välkommen att lämna s...
 • Planbesked för vårdboende vid Minervaskolan

  Ägaren till den fastighet där Minervaskolan ligger vill utveckla fastigheten med ett vårdboende i tre till fyra plan. Den yta som föreslås bebyggas är skolans f...
 • Tyck till om leaderstrategi för Umeåregionen

  Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner tillsammans med aktörer från ideell och privat sektor har arbetat fram ett förslag till lok...
 • Översiktsplan för Sävar antagen

  Detaljerade riktlinjer för ny bebyggelse och dragning av vägar och järnvägsspår, gröna korridorer och rekreationsområden. Det är en del av det som presenteras i...
 • Detaljplan antagen för gruppboende på Backen

  En ny detaljplan gör det möjligt att bygga ett gruppboende vid korsningen J A Linders väg och Kullavägen. Gruppboendet ska byggas i två våningar med stående trä...