Energi och uppvärmning

Vi behöver alla bidra för att spara energi. Du kan minska dina egna elkostnader. Om vi är många som använder mindre el och nyttjar tider på dygnet med låg belastning på elnätet, minskar vi också risken för elavbrott.

Läs vad kommunen gör för att spara energi och vad du själv kan göra hemma och på jobbet för att bidra. Kommunen och andra myndigheter samarbetar för att spara energi och tar samtidigt hänsyn till vad det innebär för dig som invånare.