Tillfällig övernattning i lokaler

Övernattning i lokaler som inte är avsedda för övernattning medför stora krav på brandskyddet. Det kräver framför allt trygga förutsättningar för utrymning. Därmed är fungerande brandcellsindelning, utrymningsvägar och utrymningslarm viktiga delar i brandskyddet.

Tillfällig övernattning ska alltid, oavsett hur länge övernattningen ska pågå, anmälas till brandförsvaret.

  • Anmälan ska ske via e-tjänst senast fem dagar innan övernattningen påbörjas.
  • Arrangören ansvarar för att anmälan blir gjord.

Syftet med anmälan är att göra brandförsvaret uppmärksam på att övernattning pågår, så att det kan tas i beaktan vid en eventuell räddningsinsats i byggnaden. Anmälan innebär inget godkännande av övernattning utan det är alltid arrangörens och fastighetsägarens ansvar att övernattning sker på ett säkert sätt.

Ta del av kraven

Det är viktigt att du som ska arrangera en tillfällig övernattning läser dokumentet ”Brandskydd vid tillfällig övernattning”. I och med att du skickar in din anmälan om tillfällig övernattning intygar du att lokaler som ska användas för övernattningen uppfyller kraven i dokumentet samt att du läst dokumentet.

Sidan publicerades