Explosiva varor

Explosiva varor omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier.

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) definieras explosiva varor som explosiva ämnen och blandningar, föremål samt ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av dessa definitioner men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom explosion eller pyroteknisk effekt. Detta förtydligas också i MSB:s föreskrift MSBFS 2010:4.

MSBFS 2010:4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (msb.se)

När krävs tillstånd?

All hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. För att undvika dubbelreglering har följande hantering av ammunition, tändhattar och krut till skjutvapen undantagits från tillståndsplikten i LBE:

Användning och förvaring av

 • ammunition som innehavaren har tillstånd att inneha från vapenlagen (se 2 kap. 3 § 1 punkten)
 • ammunition, tändhattar eller andra tändmedel till ammunition avsedda för skjutvapen som innehavaren har licens för (se 2 kap. 3 § 1 punkten)
 • högst 5 kg krut och tändhattar till handladdning av ammunition för eget bruk till skjutvapen som användaren har licens för (se 2 kap. 3 § 2 punkten)
 • högst 5 kg krut för eget bruk till laddning av skjutvapen som användaren har licens för (se 2 kap. 3 § 3 punkten)

samt tillverkning genom handladdning av

 • ammunition för eget bruk till skjutvapen som användaren har licens för (se 2 kap. 4 §).

Utöver ovanstående är även hantering av PU, pyroteknisk utrustning för fordon, undantaget tillståndsplikt om högst 10 PU förvaras inom näringsverksamhet, till exempel på bilverkstad, skrot, hos återförsäljare eller utbildningsanordnare.

Ansök om tillstånd och anmäl föreståndare

Du ansöker om tillstånd för hantering av explosiv vara via Umeå kommuns e-tjänst. Tjänsten gäller även för Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner. Det är viktigt att din ansökan är komplett, vilket innebär att du måste bifoga alla de handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Sammanställning av sökta mängder
 • Riskutredning
 • Ritningsunderlag (situationsplan och planritning)
 • Anmälan av föreståndare och deltagare samt personer med betydande inflytande
 • Teknisk specifikation på förvaringsskåp

Utförligare information finns i e-tjänsten. MSB har också givit ut en handbok till föreskriften, MSBFS 2019:1, som beskriver det som du som sökande behöver beakta vid ansökan.

Handbok till föreskrift, MSBFS 2019:1 (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver även anmäla föreståndare och deltagare i verksamheten som hanterar explosiva varor. Läs mer om den prövningen i MSB:s föreskrift MSBFS 2021:3.

Handbok till föreskrift, MSBFS 2021:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ansökan inte är komplett kommer brandförsvaret att begära in kompletteringar. Om dessa kompletteringar inte har kommit inom angiven tid kommer ärendet att avgöras utifrån befintligt underlag.

Anmäl personer med betydande inflytande

När den som söker tillstånd är ett företag eller annan typ av organisation (det vill säga en juridisk person) ska lämplighetsprövningen omfatta även de fysiska personer som har ett betydande inflytande över verksamheten.

Exempel på personer med betydande inflytande är VD, styrelseledamöter, personer med betydande aktieinnehav i bolaget, bolagsmän i handels- eller kommanditbolag, ordförande och styrelseledamöter i föreningar.

Taxa för tillstånd och tillsyn

Sidan publicerades