Lägenhetsregister

Uppgifter om alla Sveriges bostäder ska enligt lag föras in i ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Även bostäder i småhus, som villor och radhus, ingår i registret. Detta gäller oavsett om de används för permanent boende eller fritidsboende. Det finns ingen uppgift i lägenhetsregistret om vem som äger, hyr eller bor i en lägenhet. Registret innehåller i huvudsak endast information om själva bostaden och byggnaden samt om bostadens adress.

Umeå kommuns uppdrag är att i samband med bygglovshanteringen samla in uppgifterna och registrera dessa i lägenhetsregistret. Du som avser att uppföra en bostadsbyggnad kommer i samband med ditt bygglov att uppmanas att fylla i en blankett med uppgifter till underlag för lägenhetsregistret.

När ska du skicka in uppgifterna?

Senast en månad efter det att byggnaden tas i bruk ska du skicka in uppgifterna till lägenhetsregistret.

Lägenhetsnumrering

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Vem är skyldig att lämna uppgifter?

Den som äger en fastighet eller avser att uppföra sådan genom nybyggnation med en eller flera bostadslägenheter och som får en uppmaning att lämna uppgifter är, enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister, skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att upprätta lägenhetsregistret. Med fastighetsägare avses i lagen även tomträttshavare och ägare av byggnad på annans fastighet (så kallad ofri grund).

Statistik över bostäder och hushåll

Statistiska centralbyrån (SCB) kan med hjälp av registret ta fram statistik över bostäder och hushåll för att till exempel beskriva byggandet i landet, förändringar i bostadsbeståndet samt för samhällsplanering och forskning. Det innebär också att de traditionella folk- och bostadsräkningarna med frågeblanketter inte behövs längre. Uppgiftslämnandet minskas för både allmänhet och fastighetsägare.

Mer information

Flyttanmälan görs till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägenheter som är nyregistrerade finns hos skatteverket efter påföljande helg.

Eftersändning av post görs via adressandring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Kontakt

  Lantmäteri

  Expedition

  090-16 13 00 lantmateri@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

   

  Begränsad bemanning vecka 28-32
  Kontoret har öppet kl: 10.00 - 12.00, övrig tid träffas handläggare efter överenskommelse.

   

  Telefon och besökstider september–maj:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–17.00
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Trettondagsafton, Skärtorsdag och Valborgsmässoafton stänger vi klockan 12.00

   

  Telefon och besökstider juni–augusti:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

 • Kontakt

  Lantmäteri, Ortnamn

  Ortnamnshandläggare

  090-16 13 06 ortnamn@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

Sidan publicerades www.umea.se/lagenhetsregister