Kompostering och hushållsavfall

Umeå kommun och det kommunala bolaget Vakin strävar efter att så mycket matavfall som möjligt ska sorteras. Till 2025 är målet att minst 60 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt istället för att gå till värmeåtervinning.

Matavfallet blir biogas och gödsel

Om du källsorterar ditt matavfall i det bruna sopkärlet, tar Vakin hand om det. I dag transporterar Vakin matavfallet till rötning (i Skellefteå) för att ta tillvara på energin och näringen. Energin, i form av biogas, ersätter bensin och diesel och näringen i rötresterna återförs till skog och mark och kan ersätta konstgödsel.

Egen kompost för jordförbättring

Om du i stället väljer att själv kompostera ditt matavfall hemma på din tomt återvinns närings- och mullbildande ämnen. Då får du ett utmärkt jordförbättrings­medel till trädgården, balkonglåder och krukväxter. Komposten ska vara isolerad och skadedjurssäker och komposteringen ska anmälas till Miljö- och hälsoskydd.

Bokashi är en annan metod för återvinning av matavfall, där man låter matavfallet fermentera i behållare inomhus, för att sedan grävas ner i rabatter och odlingsbänkar utomhus och bli till jord och näring. Bokashi-komposteringen är precis som ”vanlig” kompostering anmälningspliktig.

Sidan publicerades