Hämtning

Information om sophämtning finns på Vakins webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – där kan du se när soporna töms hos dig och få tips om vad du kan göra för att hämtningen ska fungera smidigt.

Tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Du kan få uppehåll i hämtning av avfall, både i permanentbostad och fritidshus.

När det gäller fritidshus gäller uppehållet för hela perioden 15 maj – 15 oktober. Ansökan ska vara inkommen senast 15 april. Kravet för att få dispens för renhållningsavgiften för fritidshus är att huset ska stå tomt och öde under hela säsongen. Används fritidshuset delar av säsongen måste renhållningsavgift betalas.

För handläggningen av ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiterar miljö- och hälsoskyddsnämnden en timavgift enligt gällande taxa. Detta gäller också om du tidigare haft uppehåll för hämtningen i din permanentbostad och ansöker om att förlänga uppehållet.

Mer information om taxan Öppnas i nytt fönster.

Ansökan en månad innan uppehåll

När det gäller permanentbostad är förutsättningen att bostaden inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst åtta månader. Ansökan ska vara inkommen senast en månad före önskat uppehåll. Uppehållet kan gälla i max ett år från beslutsdatum.

Grundavgift för alla

Observera att Vakin från och med den 1 januari 2017 debiterar grundavgift för alla villaägare och fritidshusägare. Det innebär att du fortfarande betalar grundavgift till Vakin, även om du beviljas uppehåll i hämtningen. I grundavgiften ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid normalt boende.

Sidan publicerades