Ansökan och antagning

Här kan du som är folkbokförd i Umeå kommun söka kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkesutbildningar. Du kan även söka svenska för invandrare (sfi).

Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Den innefattar följande moduler:

  1. Att komma till Sverige
  2. Att bo i Sverige
  3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  4. Individens rättigheter och skyldigheter
  5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  6. Att påverka i Sverige
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige
  8. Att åldras i Sverige

Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Har du frågor om Umeå Kommuns samhällsorientering?

Mejla: komvux@umea.se

Mer information om samhällsorientering och vad det innebär finns här:

Samhällsorientering | Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades