Väven i Umeå vid kajen med Umeälven i förgrunden i solnedgång, med text "Tillsammans för ett tryggare Umeå, Umebrå Forum onsdag 20 oktober".

Umebrå forum onsdag 20 oktober – tillsammans för ett tryggare Umeå.

Hur skapar vi en tryggare stad tillsammans?

Höstens Umebrå forum ordnas av Visit Umeå och Umebrå onsdag 20 oktober. Forumet fokuserar på platssamverkan; hur näringslivet och kommunen kan skapa en tryggare stad tillsammans. Välkommen!

Umebrå forum
Onsdag 20 oktober, klockan 08.30–12.00

Umeå Folkets Hus, Studion, eller digitalt deltagande

Umebrå forum är en mötesplats som Umebrå arrangerar två gånger per år. Målet med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete.

Anmäl dig redan i dag!
Begränsat antal platser.

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 16 25
kerstin.rorsch@umea.se

Elin Jonsson
centrumledare
Visit Umeå
070-699 06 27
elin.jonsson@visitumea.se

Sidan publicerades